Nyheder

NYHEDER

Fælles rum ansvarlig Robert Melander har været i gang med oprydning, så kære brugere af dette lokale, Venligst aflevere rummet i sammen stand, når du låner noget eller bruger rummet.

ARBEJDSDAG

 

Dialogmøde 12. marts kl. 1900

Dialogmødet den 12. mart var velbesøgt og specielt af vores nye beboere. Emnerne fra de sidste dialogmøder blev vendt og konstateret at vi er i mål med velkomstmappen.

 

Det nye omkring blokrepræsentanter blev berørt og herunder en forklaring på, hvorfor det er så vigtigt, at blokkene selv udfører en del arbejde.

 

Der blev drøftet en del om de kommende arbejdsdage, herunder fjernelse af alger. Hvorledes de bliver afviklet og samarbejdet med ABH I.

 

Sidste punkt var Bestyrelsens rolle nu og i fremtiden. Her konkluderedes det, at Bestyrelsen er valgt til at tage de store beslutninger og må så tage ansvar for disse ved generalforsamlingen. Det skal ikke være således, at man vælger en bestyrelse og samtidig vil styre denne i sine beslutninger.

 

Mødet afsluttet i god ro og orden.

 

Næste dialogmøde er i september.

SIDSTE NYT

 

Møde omkring blokrepræsentanter og arbejdsudvalg

Den 6. februar kl. 1900 afholdtes ovenstående møde i fælleslokalet. 15 beboere mødte op med en positiv indstilling til aftenens forløb.

H.C. Rasmussen bød velkommen og forklarede kort, at man var mødt op med et blankt stykke papir i forhåbning om, at deltagerne ville byde ind med observationer og oplevelser til det kommende arbejde. Arbejdet omkring blokkene blev nævnt og herunder, at det var uforståeligt, at man ikke i alle blokke kunne finde sammen og sørge for – i første omgang – at de af bestyrelsen til blokkene pålagte arbejder blev udført (Se den nye velkomstmappe). Når flere går sammen er det en ganske overkommelig lille opgave, der dels forskønner vores område, men også er med til at man på arbejdsdagene kan komme i gang med lidt større arbejder.

Følgende gav løfte om, at ville løfte opgaven som blokrepræsentant:

 

 

 

OGSÅ NYT

 

Pumpe ved regnvandsbassin

Vi har fået udskiftet den ene pumpe ved regnvandsbassinet. Den led en krank skæbne, da spændebåndet var rustet op og pumpen derved kørte skævt. Vi har nu ved hjælp af Flemming fået sat pumpen i brønden og vi har således igen 2 velfungerende pumper.

 

Så er elevatorskakte sikret og vi er klar til at modtage større regnmængder igen (men vi satser på sol).

 

Bassinet vil løbende blive slået for siv m.v. og det der henligger i øjeblikket vil blive fjernet snarest, ligesom de øvrige siv vil blive skåret, således vi kan komme ned og se om tilløbet er stoppet til.

 

FOR NYLIG:

Er du blokrepræsentant, så kan du låne fælleslokalet til møder, ligesom vi gerne printer indbydelser og andet. Henvendelse til Birthe via vanlige kanaler.

Ved et møde mellem ABH I og II er det besluttet, at den fælles sommerfest afholdes den 30. juni 2018

Næste gang du kommer i fælleslokalet, vil der virke mere indbydende. Bestyrelsen har via Joan fået en maler til at pynte noget på lokalet, både med maling og samtidig reparation af tapetet.

Øvrige tiltag omkring gulve, dørkarme, vinduer og interiør venter på den store pengepung, men indtil da kan vi nyde en lille forbedring i lokalet.

ARKIV:

Referat fra Generalforsam-lingen den 29. oktober 2017

Klik her

Petanquebanen er åben fra tidlig forår til sent efterår.

Der spilles onsdag og lørdag formiddag, men banen kan bruges hele ugen.

Banen er beliggende mellem blok G og I