Årshjul

Bestyrelsesmøder alle måneder undtagen  juli

Sommerfest

Havedag

Havedag

Generalforsamling

Havedag

Hold øje med referaterne, der beskriver de nøjagtige datoer

Juletræstænding