Grønt udvalg

Opgaveportefølje:


Forskønnelse af Havnehaven II

Fjerne græsplæner og etablere buske for nemmere vedligehold


Udvalgets arbejde indtil nu:


Lagt fliser ved endegavlen til blok G og etableret vandtank samme sted

Fjernet græs og plantet buske

Ved affaldsøen er etableret to krukker med sommerblomster. Der er etableret en regnvandstønde for enden af skuret

Ved blok I er etableret en regnvands-tønde, samt to små bede med diverse buske og blomster

Ved petanquebanen er der sat buske 

Grønt udvalg

Det arbejdes der på:


Ved blok E graves græs af og der lægges granit skærver  og der etableres et bed.

Ved blok G graves noget græs af og der tænkes plantet et lavt træ.

Man er altid velkommen til at være med, kontakt Inge Madsen.Medlemmer:


Formand Inge Madsen nr. 53 

Wanda nr. 59

Birgit nr. 89

Rigmor nr. 77

Poul nr. 51.1.5

Joan nr. 33