NYE NYHEDER

Et lille hold bestående af Robert Melander, Steen Jørgensen, Jacob Schomann, Jacob Preuss Rasmussen og H.C. Rasmussen har over 2 dage sørget for, at der blev opsat nyt hegn ved de nyplantede hækplanter mod Havnehaven etape III, samt udskiftet hegn ved petanquebanen og ved gæsteparkeringen ved blok K. Signe stod for kaffen og bestyrelsen for sodavand og kage.

GAMLE MEN AKTUELLE NYHEDER

Huslejenedsættelse pr. 1 januar 2021. Se allerede de nye tal under "boligafgifter og størrelser" 

8. juni 2020

Så er Primatag gået i gang med vores store projekt. Udskiftning af tag på samtlige blokke. Dette for at sikre vores blokke mod indtrængning af vand. Trods tagenes kun 13 år på bagen, har det været nødvendigt at foretage dette store og bekostelige arbejde i og med belægningen var revet løs flere steder, at det ikke var sikret korrekt mod ventilatorer m.v. Når tagene ligger er der 20 års garanti og vi kan igen sove roligt.


Marts/april 2020 Blok K er gået i gang med et nyt projekt. Et fællesområde på det store grønne areal mellem Havnehaven I og II. Først fjernede vi et cykelstativ, der ikke bliver brugt. Derved havde vi indgangen til arealet. Dernæst gravede vi 2 cirkler, hvor den inderste cirkel blev forsynet med bloksten og yderkanten med natursten. Alle materialer indtil nu er gratis og kommet fra H.C.s have. 

Der er nu gravet ud i midten, hvor det er hensigten, at der skal lægges natursten i cirkel fra midten og afsluttes mod bloksten af fliser. Disse materialer er også tilgængelige. Kostpris bliver kun grus til at lægge i bunden og planter til at læ. Bordet, som man kan se på billedet er doneret af Signe og Jacob. Beplantningen forsøges doneret via Nordeafonden, hvortil der er tilgået en ansøgning.

070220 


Vi får naboer mod Havnefronten. Kiss Estate bygger på det vi kalder trekanten. Det har været planlagt igennem en del år og skulle have været Havnehaven 3. Nu bygges der boliger som kan ses ved at trykke HER