Information om Havnehaven II

HVORDAN MAN KOMMER TIL HAVNEHAVEN


De fleste veje fører til Rom siges det. Sådan er det også til Stationsvej i 4760 Vordingborg og dermed Havnehaven II. Kommer du via motorvejen nord eller sydfra, drejes af ved afkørsel 41 og der køres mod Vordingborg. Ved rundkørslen tages 2 vej, Brovejen og følg denne indtil du møder sidste vej på højre hånd inden Masnedsundbroen. I T kryds svinges til højre under vejbro. I lyskryds svinges til højre ad Marienbergvej og 1 vej til venstre er Stationsvej. 

Kommer du fra Næstved mod Vordingborg drejes til højre i 2. lyskryds på Næstvedvej. I rundkørsel tages 1 vej, Brovejen, og så gælder det samme som før nævnt. Kommer du via Storstrømsbroen er det blot at svinge til venstre lige efter Masnedøbroen og derefter som før nævnt. Velkommen til Havnehaven II

  OMRÅDET

          Sydhavnen set fra Masnedø

                    Havnefronten

                          Nordhavnen

             Gåsetårnet og ruinterrænet

                Masnedsund Havn

                        Ruinterrænet