VINTERVEDLIGEHOLDELSE

Snerydning foretages ikke i de parkeringsbåse eller arealer, hvor der holder køretøjer eller hvor maskinerne ikke kan komme til.